กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประพัฒน์ อุทโยภาศ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ คำสั่ง สูตร ฟังก์ชั่น โลตัส 1-2-3
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องโลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน dBASE III PLUS ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0 ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0 สำหรับวินโดวส์ ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ไมโครซอฟท์เวิร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , เวิร์ดโปรเซสซิง.
สำนักพิมพ์หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม