กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBLOCKCHAIN เปลี่ยนโลก Blockchain Revolution
เลขเรียก332.178
ผู้แต่งแท็ปสกอตต์, ดอน
แท็ปสกอตต์, อเล็กซ์พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ดิไวน์ แมจิก
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่องภาวะผู้นำ , เศรษฐกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิจ , เศรษฐศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิจ , การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม