กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประทีป บัญญัตินพรัตน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งประทีป บัญญัตินพรัตน์
ดวงพร ศรีวัฒนา
หัวเรื่องโคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม