กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รีนา มาร์วาห์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเบน เกรแฮม สอนกลเม็ด วอร์เรน บัฟเฟตต์ สอนลงทุน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งคันนิงแฮม, ลอว์เรนซ์ เอ.
โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์, แปลชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล
หัวเรื่องการลงทุน , นักลงทุน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกตื่น เมื่อเอเซียเปลี่ยน The Global Rise of Asian Transformation
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
คริสโตเฟอร์ บอลดิงรีนา มาร์วาห์
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ - - เอเชีย , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - แง่เศรษฐกิจเอเชีย , เอเชีย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - คริสต์ศตวรรษที่ 21
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม