กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขเรียก657
ผู้แต่งจารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
หัวเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดการ , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การเงิน , การเงิน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , การบัญชี , การเงิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม