กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Teerawichitchainan, Bussarawan พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องData Mapping on Ageing in Asia and the Pacific Analytical Report
เลขเรียกreport 613.0438
ผู้แต่งTeerawichitchainan, Bussarawan
Knodel, John
หัวเรื่องOlder persons
สำนักพิมพ์HelpAge International
ปีที่พิมพ์2015
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe situation of Thailand is older population = An update based on the 2014 Survey of Older Persons in Thailand
เลขเรียกreport 613.0438
ผู้แต่งKnodel, John
Teerawichitchainan, BussarawanPrachuabmoh, VipanPothisiri, Wiraporn
หัวเรื่องPopulation aging, Thailand, older persons , ผุ้สูงอายุ - - ไทย - - รายงาน , ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต , ผู้สูงอายุ - - การดูแล , ผู้สูงอายุ - - การจ้างงาน , ผู้สูงอายุ - - สุขภาพอนามัย , ผู้สูงอายุ - - สถิติ , ผู้สูงอายุ - - ภาว
สำนักพิมพ์HelpAge International
ปีที่พิมพ์2015
จำนวน 1 เล่ม