กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวัฒนธรรมกับการบริหารราชการสมัยใหม่
เลขเรียก306
ผู้แต่งสุพิณ เกชาคุปต์
หัวเรื่องการพัฒนาสังคม , การบริหารการพัฒนา , วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม