กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง55 ธรรมคติ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9)
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกฐินและผ้าป่า , ธรรมเทศนา , ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม