กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา DALIO, RAY พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องPrinciples : Life & Work
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเดลิโอ, เรย์ (Dalio, Ray)
จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, แปล
หัวเรื่องConduct of life , Decision making , Corporate culture , Investment advisors , Success in business , Success , การทำงาน , คุณภาพชีวิตการทำงาน , การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม