กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารจัดการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่องการบริหาร , การจัดการ , ผู้บริหาร , การบริหารธุรกิจ , กรณีศึกษาด้านการจัดการ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม