กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประสงค์ สุ่นศิริ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งประสงค์ สุ่นศิริ
หัวเรื่องเปรม ติณสูลานนท์, พลเอก, 2463-2562
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม