กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา TIMOTHY J.O'LEARY พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ : COMPUTING ESSENTIALS 2015
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอเลียรี่, ทิโทที เจ.
หัวเรื่องการจัดการฐานข้อมูล , คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม