กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องเศรษฐกิจ - - ไทย , เศรษฐกิจ , นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม