กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรพล โสคติยานุรักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายเศรษฐกิจและการเงิน ยุควิกฤตเศรษฐกิจ
เลขเรียก343.07
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่องกฎหมายกับเศรษฐกิจ. , การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ที.พี .เอ็น เพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-.
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนงฉบับที่ 1-8
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม