กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง400 ปี สัมพันธ์ไมตรีไทย - เนเธอร์แลนด์
เลขเรียก327.59
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. , 400th Anniversary of Thai 3 Nethevlands.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุการซ่อมบูรณะฉัตรประจำฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องฉัตร - - การบูรณะและการสร้างใหม่. , พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 253 , , พิธีศพ. , ฌาปนกิจ. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 1
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 253 , , พิธีศพ. , ฌาปนกิจ. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เลขเรียก394.402
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องงานฉลองสองร้อยปีรัตนโกสินทร์ - - ภาพ.
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 1
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , ราชาภิเษก - - ไทย. , กาญจนาภิเษก.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 2
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , ราชาภิเษก - - ไทย. , กาญจนาภิเษก.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องการจัดเก็บเอกสาร. , การทำลายเอกสาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , วรรณกรรมไทย. , ห้องสมุด - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม