กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม