กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทพรัตนวิศิษฏศิลป์ สิรินธร
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่องสิรินธร, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงกับการประดิษฐ์
เลขเรียก608
ผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม