กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อักขราทร จุฬารัตน พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะมาเป็น..ศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตีความกฎหมาย
เลขเรียก340.2
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่องกฎหมาย.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , คำพิพากษาศาล. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม