กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เชษฐา กาญจนไพบูลย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ศึกษากรณีภาพรวมปัญหาที่ราชพัสดุและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาญจนไพบูลย์
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์. , เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม