กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อมร รักษาสัตย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
โสรัจ สุจริตกุล
หัวเรื่องการบริหารบุคคล - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม THAILAND ทางสังคมศาสตร์ของไทย ทั้งภาษาไทยและตะวันตก : SOCIAL SCIENCE MATERIALS IN THAI&WESTERN LANGUAGES
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม