กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โสรัจ สุจริตกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
โสรัจ สุจริตกุล
หัวเรื่องการบริหารบุคคล - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม