กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เวไนย สุทิน พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ที่ราชพัสดุให้สมประโยชน์ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก. 203 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , เวไนย สุทิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ที่ราชพัสดุให้สมประโยชน์ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก. 203 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลงานของ นายเวไนย สุทิน ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , เวไนย สุทิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ. , เวไนย สุทิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานลำดับที่ 2 สิทธิในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารราชพัสดุที่สิ้นสภาพศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก. 84 ตำบลในเมือง อำเภอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลงานของ นายเวไนย สุทิน ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียก
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารราชพัสดุที่สิ้นสภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.84 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , เวไนย สุทิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม