กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลประเเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : แบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า- - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบแปลนแสดงอาคารที่ทำการกรมธนารักษ์และอาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็ต.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการคำนวณโครงการ : อาคารที่ทำการ กรมธนารักษ์ และ อาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องอาคารศูนย์ราชการ. , พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า- - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการคำนวณโครงสร้างอาคารที่ทำการกรมธนารักษ์และอาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน. , การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม