กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วุฒิชัย แสงเงิน พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่องวุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล. , คุณสมบัติของบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมิน : ในตำแหน่งช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่องการประเมินตำแหน่ง. , วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่องวุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่องวุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่องวุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม