กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ลีนา เจริญศรี พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์ราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลีนา เจริญศรี
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลีนา เจริญศรี
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลีนา เจริญศรี
หัวเรื่องลีนา เจริญศรี - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม