กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กับการปกครองไทย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470. , กาญจนาภิเษก. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง. , ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม