กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองทัพบก พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกองทัพบกเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 2554-2557
เลขเรียกส.ร.355.3
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องกองทัพบก - - ไทย , กองทัพบก - - ประวัติ , กองทัพบก - - ผลงาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีกองทัพบก ที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องกฐินและผ้าป่า , ธรรมเทศนา , ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานกองทัพบก 2555
เลขเรียก355.6
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องกองทัพบก - - ไทย. , กองทัพบก - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพ ฯ พ.ศ. 2431 - 2474 (พิมพ์ครั้งที่ 2) : Maps of Bangkok A.D. 1888 - 1931 (Second Publication)
เลขเรียก912.59
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องการทำแผนที่ - - กรุงเทพฯ. , กรุงเทพฯ - - แผนที่. , กรุงเทพฯ - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก : ที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียกสร 390.22
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. , ภาษาไทย -- ราชาศัพท์. , กฐินพระราชทาน - - กองทัพบก.
สำนักพิมพ์กองทัพบก
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม