กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิภาดา รัตนคูหา พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันค่าเช่า
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีผู้เช่าขออนุญาตดำเนินการในที่ราช
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน จัดทำเพื่อการประเมินเลื่อนระดับ จากตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 เป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , วิภาดา รัตนคูหา - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน และ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , วิภาดา รัตนคูหา - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงาน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน และ งานบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องการประเมินตำแหน่ง. , วิภาดา รัตนคูหา - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม