กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการพลเรือน. , ระบบราชการ - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่องการจ้างดำเนินการแทน - - ไทย. , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - นโยบายของรัฐ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ดุสิตกราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารสมุดปกข่าว ก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่องกาปฎิรูประบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , ระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม