กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 39 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 YEARS OF RAILWAY Engineering in Iran
เลขเรียกสร 385.09593
ผู้แต่งDavoudi, Arash
หัวเรื่องTransports - - Iran , Transports - - Iran - - history , Transports - - Iran - - railways
สำนักพิมพ์the Railways of the I.R of Iran (Sadegh Sakari)
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538
เลขเรียกสร 354.8
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง -- การบริหาร. , กระทรวงการคลัง -- ประวัติ. , กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องจาตุรนต์รัศมีฯ, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระจักรพรรดิพงษ์.
สำนักพิมพ์มาสเตอร์ คีย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฐินกระทรวงการคลัง : ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2537
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกฐิน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงการคลังครบรอบ 100 ปี 14 เมษายน 2518
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องหนังสือที่ระลึก.
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวกฤติ มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ผลงานการะทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง. , การคลัง.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวิกฤต มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง. , การคลัง.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวิกฤติ มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ผลงานกระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง. , การคลัง.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร 147 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เลขเรียกสร 294.3438
ผู้แต่งการคลัง, กระทรวง
หัวเรื่องวัดราชผาติการาม วรวิหาร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ 2560 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกเกษียณอายุ 2535
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ระลึกเกษียณอายุ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2551
เลขเรียกสร 294.43
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องหนังสือที่ระลึก , กฐินและผ้าป่า , ธรรมเทศนา , ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2553
เลขเรียก355.6
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องผ้าพระกฐินพระราชทาน.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง
เลขเรียก355.609
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง. , พระกฐินพระราชทาน.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2540
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2540.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง
เลขเรียก915.934
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องผ้าพระกฐินพระราชทาน.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , รัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องพระราชบัญญัติหน่วยงานของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย : ยุทธศาสตร์และมาตรการ
เลขเรียกสร 338.9593
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , นโยบายการคลัง - - ไทย , นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการการเงินการบัญชีการตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการเงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการคลัง ประจำปี 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี. , กระทรวงการคลัง -- การบริหาร.
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี. , กระทรวงการคลัง -- การบริหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2561 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อินโฟกัส มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าตำนาน พญานาค จังหวัดหนองคาย = Naga Myth of Nong Khai Province
เลขเรียกสร 001.944
ผู้แต่งหนองคาย, จังหวัด
หัวเรื่องความเชื่อ , นาค - - ตำนาน , พญานาค - - ตำนาน , สัตว์ในเทพนิยาย , พญานาค , สัตว์ในวรรณคดี , สิ่งเหนือธรรมชาติ , คติชาวบ้าน
สำนักพิมพ์เจ-บิ๊คส์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับเฉพาะ ! บันทึกประวัติศาสตร์ใครผลาญเงินชาติ
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย. , นโยบายการเงิน.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง (ศอก.นส.)
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องประชาชน - - หนี้สิน.
สำนักพิมพ์มูฟเม้นท์ จี แอนด์ ดับบลิว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก พิธีอัญเชิญรูปหล่อพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ประดิษฐาน ณ กระทรวงการคลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก350
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม