กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องไทย - - นโยบายของรัฐ. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใต้ร่มพระบารมี
เลขเรียก333.72
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ. , การอนุรักษ์ธรรมชาติ. , การอนุรักษ์สัตว์ป่า. , การปลูกป่า.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องเทศน์มหาชาติ. , การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์วงตะวัน
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องกฏหมายไทย.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารชาวบ้าน {34}เก็บเล็กผสมน้อย{34} ปีพุทธศักราช 2542
เลขเรียก089.95
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องสารคดี - - ไทย - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม