กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑
เลขเรียก301.32
ผู้แต่งกรมปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑. , อำเภอ - - ทำเนียบนาม. , ตำบล - - ทำเนียบนาม.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม