กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ. , พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร. , กฐินพระราชทาน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบเศรษฐศาสตร์ปริญญาโท
เลขเรียก330
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม