กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กศ.333.9115 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกกศ.333.9115
ผู้แต่งวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. การจัดการน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม