กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กศ.333.91 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกกศ.333.91
ผู้แต่งทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ2. น้ำ,3. การพัฒนาแหล่งน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม