กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รายงานประจำปี 621.3678 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เลขเรียกรายงานประจำปี 621.3678
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - - รายงานประจำป2. ภูมิสารสนเท,3. ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไท,4. วิทยาศาสตร์อวกาศ - - ไท,5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 GISTDA
เลขเรียกรายงานประจำปี 621.3678
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. GISTDA - - รายงานประจำป2. สารสนเทศศาสตร,3. เทคโนโลยีอวกา,4. Geographic information system,5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม