กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สร 297.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผู้นำศาสนาอิสลามจากกลุ่มประเทศมุสลิม เข้าร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
เลขเรียกสร 297.6
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม
หัวเรื่อง1. ผู้นำศาสนาอิสลาม2. ผู้นำ
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม