กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สร 303.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียกสร 303.4
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เสรีภาพ2. การพัฒนาสังคม,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม