กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สร 338.9593 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย : ยุทธศาสตร์และมาตรการ
เลขเรียกสร 338.9593
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. นโยบายการคลัง - - ไท,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม