กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สร 923.1593 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
เลขเรียกสร 923.1593
ผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557
เลขเรียกสร 923.1593
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 247
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียกสร 923.1593
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470
สำนักพิมพ์ครีเอทีฟคอร์เนอร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม