กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อ 294.335 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน
เลขเรียกอ 294.335
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ประติมากรรมพุทธศาสน2. พระพุทธรูป - - ประวัต,3. พระพุทธรูป - - ภา,4. ศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโสธรวรารามวรวิหาร : นิมิตแห่งบุญ
เลขเรียกอ 294.335
ผู้แต่งวัดโสธรวรารามวรวิหาร
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมพุทธศาสน2. วัดโสธรวรารามวรวิหา,3. วั,4. ศาสนสถา,5. พระพุทธโสธ,6. ศิลปกรรมพุทธศาสน,7. โสธรวรารามวรวิหาร - - วั
สำนักพิมพ์ทีซีจี พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม