กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อ 808.851 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2539
เลขเรียกอ 808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวา2. พระราชดำรั
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม