กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 004.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBandwidth Management บริหารโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งเอกชัย ศรีปทุมภรณ์
หัวเรื่อง1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - - การจัดกา,3. การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์,4. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวสู่อาชีพดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งอาณัติ รัตนถิรกุล
หัวเรื่อง1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม