กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนและบริหารกำลังคน การใช้โปรแกรม DPIS II
เลขเรียก005
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การใช้โปรแกรม Dpis II
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม