กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.133 พบจำนวนทั้งสิ้น 28 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAny SQL (Structured Query Language)
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งดวง บงกชเกตุสกุล,
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBASIC PYTHON CODING เรียนง่ายเป็นเร็ว
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสุชาติ คุ้มมะณี
หัวเรื่อง1. ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEmbedding and extending Perl
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งJenness Tim
Cozens Simon
หัวเรื่อง1. Perl (Computer program language)
สำนักพิมพ์Manning
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFortran 77 for engineers and scientists
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งNyhoff, Larry R.
หัวเรื่อง1. FORTRAN 77 (Computer program language)
สำนักพิมพ์Macmillan Publishing Company
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHerb Schidt's Java Programming Cookbook
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งSchildt Herbert
หัวเรื่อง1. Java (Computer Program language)2. Computer - - Programming language - - Java
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide To SQL : Reference
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide To SQL : Syntax
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJ2EE & XML จาวาระดับองค์กร
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Visual Basic 2008 Step by Step
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งHalvorson Michael
หัวเรื่อง1. Visual Basic (Computer program language)2. BASIC (Computer program language),3. Programmeertalem - - BASIC
สำนักพิมพ์Microsoft Press
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPHP Objects, Patterns, and Practice
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งZandstra Matt
หัวเรื่อง1. PHP (computer program Language)2. Web site - - Design,3. Computer science
สำนักพิมพ์Apress
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPractical JBoss Seam Projects
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งFarley Jim
หัวเรื่อง1. JBoss2. Web servers - - Management,3. Java (Computer Program language)
สำนักพิมพ์Apress
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPractical Ruby for System Administration
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งHamou, Andre Ben
หัวเรื่อง1. Internet programming2. Ruby (Computer program language),3. COMPUTER - - Programming Languages - - C#
สำนักพิมพ์Apress
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องProgramming With QuickBASIC
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งZage, Wayne M.
หัวเรื่อง1. BASIC (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. MICROSOFT QUICKBASI,3. Microsoft QuickBASI,4. MICROSOFT QUICKBASIC (COMPUTER PROGRAM,5. Quick BASIC (Computer program language
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuickBASIC 4.5
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งCornell, Gary.
หัวเรื่อง1. BASIC (computer program language)
สำนักพิมพ์Windcrest Books
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSchaum is Outline of Programming with Structured BASIC
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งGottfried, Byron S.
หัวเรื่อง1. Basic (Computer program language
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งSierra Kathy
Bates Bert
หัวเรื่อง1. Electronic data processing personnel - - Certification2. Java (Computer Program language) - - Examination - - Study guides
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVisual Basic .NET : The complete reference
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งShapiro, Jeffrey R.
หัวเรื่อง1. Visual Basic2. BASIC (Computer program language),3. Microsoft .NET Framework
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVISUAL BASIC 4.0 Professional
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
หัวเรื่อง1. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWicked cool PHP : real-world scripts that solve difficult Problems : [cover PHP versions 5 and 6]
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งSteinmetz william
หัวเรื่อง1. PHP (computer program Language)2. PHP : SWD-ID : 45461260
สำนักพิมพ์No Starch Press
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรม MBASIC สำหรับ IBM PC/XT, APPLE II, FUJITSU
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. การเขียนโปรแกรม(คอมพิวเตอร์)2. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล