กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.13 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 ชั่วโมง กับ Quick BASIC : เรียนภาษา BASIC สมัยใหม่ พร้อมตัวอย่างโปรแกรมทดสอบตนเอง
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งจรณิต แก้วกังวาล
หัวเรื่อง1. ควิกเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPASCAL: Programming and Problem Solving
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งLeestma, Sanford
Nyhoff, Larry R.
หัวเรื่อง1. Pascal (Computer program language2. PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์Prentice Hall International
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งประทีป บัญญัตินพรัตน์
ดวงพร ศรีวัฒนา
หัวเรื่อง1. โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft MS-DOS Thai Edition สำหรับระบบปฎิบัติการเอ็มเอสดอส
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งม.ป.ต.
หัวเรื่อง1. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)2. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ฉบับปรับปรุงใหม่
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งอรพิน ประวัติบริสุทธิ์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโปรแกรมภาษาเบสิก
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งอุกฤษฏ์ โคแก้ว
หัวเรื่อง1. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์แสงศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาฟอร์แทน 77 และ ภาษาวัตไฟว์
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งวันพร ปั้นเก่า
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ ภาษาปาสคาล ด้วยเทอร์โบปาสคาล 4.0-5.0
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งบุญเลิศ เอี่ยมทัศนา
หัวเรื่อง1. ปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม