กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.36 พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAdvanced Visual Basic 6.0 ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประชา พฤกษ์ประเสริฐ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBEGINNING WEB DESIGN : เริ่มต้นสร้างเว็บไซด์อย่างถูกวิธี
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งอวัชชัย ศรีสุเทพ
หัวเรื่อง1. เว็บไซด์2. โฮมเพจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFortran 77
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งNyhoff, Larry R.
หัวเรื่อง1. FORTRAN (computer program language)
สำนักพิมพ์Wadsworth Publishing Company
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Works 3.0 for DOS
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งLeary, Timothy J.
หัวเรื่อง1. Microsoft Works
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ i Life{34}11
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประสพชัย หิรัญปัณฑาพร
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์ไอดีซี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Windows 7 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งณัฐภูมิ โอภาภิบาล
หัวเรื่อง1. วินโดว์ส เซเว่น(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียน OS/2 Warp
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งออร์เท็ม
หัวเรื่อง1. โอเอ2. ว วอร์ป (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์),3. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช เอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2010 โปรแกรมสร้างและจัดการตารางคำนวณฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ไมโครชอฟท์เอ็กเซล(โปรแกรมคอมพิวเตออร์)
สำนักพิมพ์ซอฟท์เพรส
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนและใช้งาน Power Point 2010
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์
สำนักพิมพ์ซอฟท์เพรส
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มศักยภาพ Windows 95
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งศาสตร์ศิลป์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์),3. ไมโครซอฟท์วินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรม Windown 7 & Office 2010
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟท์ออฟฟิส(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซอฟท์เพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรมสุดฮิต
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งอมรรัตน์ จิตประภา
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0 สำหรับวินโดวส์ ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ไมโครซอฟท์เวิร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. เวิร์ดโปรเซสซิง
สำนักพิมพ์หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหนือชั้น EXCEL PIVOTTABLE
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งศรายุทธ อุดมวงศ์ทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างตารางคำนวณและพรีเซนเตชั่นด้วย Excel Power Point 2007
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งอนรรฆนงค์ คุณมณี
หัวเรื่อง1. เอ็กเซล2. เพาเวอร์พอยด์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม