กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.43 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องMicrosoft Office 2016 ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์ออฟฟิ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องNorton Utilities 6.0 An IIIustrated Tutorial
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งEvans, Richard
หัวเรื่อง1. Utilities (Computer programs)
สำนักพิมพ์Windcrest McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUsing World Perfect for Windows
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งVerlend Leeburg
หัวเรื่อง1. Word Perfect for windows (computer File)2. word. processing
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWiki คลังความรู้ คู่องค์กร
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งจิระเดช เกิดศรี
หัวเรื่อง1. ยูทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์จูปิตัส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ DOS 6.22
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ MS - DOS PC - DOS : พร้อมวิธีใช้งาน
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)2. พีซีดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์),3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์VS Enterprise
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ MS-DOS PC-DOS
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. โดส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์พี.เอ็น. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft MS-DOS Thai Edition สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งMicrosoft Corporation
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์Microsoft Corporation
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft WORKGROUP ADD-ON FOR WINDOWS
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วินโดว์ส2. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม PC Tools Deluxe Version 6.0 - 7.1
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งกิติพงษ์ ฤทธิบุตร
หัวเรื่อง1. พีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ยู ทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้ Visual FOXPRO 3.0 for windows
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งอินเด็กซ์ เซ็นเตอร์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์),3. วิชวลฟอกซ์โปรสำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช เอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบ NetWare
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
หัวเรื่อง1. เน็ตแวร์2. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบดำเนินงานยูนิกซ์
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่อง1. ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์)2. Unix operating system
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม