กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.58 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ Power Point 2003
เลขเรียก005.58
ผู้แต่งวิภา เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. พาวเวอร์พอยท์ 202.
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Power Point 2010
เลขเรียก005.58
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่อง1. ไมโครชอฟท์เพาเวอร์พอยท์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม