กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.75 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องdBASE III Plus รวมคำสั่งและฟังก์ชั่น
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFrontPage 97 เครื่องมือสร้างสรรค์โฮมเพจสารพัดแบบ
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งจิตเกษม พัฒนาศิริ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMastering dBASE IV
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งCampbell, Mary V.
หัวเรื่อง1. Data base management2. dbase IV (Computer program)
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องUsing dBASE lll PLUS
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งJones , Edward
หัวเรื่อง1. dBASE lll plus (computer Rile)2. Data base management
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน dBASE III/III Plus
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งอัครเสน สมุทรผ่อง
หัวเรื่อง1. ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน dBASE III PLUS ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่อง1. ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ FoxPro สำหรับ DOS 2.0 - 2.5
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งปรเมศวร์ มินศิริ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ฟอกซ์โปร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพ HTML ครบถ้วนกับ HTML 4 และ HTML 3.2 เพื่อการประยุกต์ใช้งาน
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ ชิษณูพงศ์ ธัญญลักษณ์
หัวเรื่อง1. เอชทีเอ็มแอ2. อินเทอร์เน็
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์เว็บกราฟิกด้วย Microsoft Front Page 98
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งวีรยุทธ ประเสริฐศิริกุล
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์ฟรอนท์เพจ2. เว็บไซต์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม